Cercetare științifică în arheologie și valorificarea patrimoniului

Primul contact cu cercetarea ştiinţifică şi arheologia l-am avut înainte de înfiinţarea muzeului pe şantierele arheologice din ţară: Ocniţa Buridala, Sarmisegetuza regia, Adamklisi, Sucidava şi la Poduri, în Moldova.

La un an după inaugurarea muzeului s-a organizat prima campanie arheologică, la care instituția muzeală de la Drăgănesti-Olt luă parte. La tellul din Corboaica se făceau lucrări de salvare. Zestrea arheologică a fost foarte mare. Au urmat încă 6 campanii arheologice, tot pe tellul de pe Măgura lui Boier Iancu din Corboaică. În paralel s-au făcut săpături pe Călmătui în Coandă, pe Dorofei la Titulesti, în Săliste și stradă Teiului la Drăgănesti-Olt.

Pentru aceste cercetări am colaborat cu următorii arheologi: Prof. Univ. Dr. Constantin Predă Directorul Institutului de Arheologie București, Dr. Schuster Cristian Institutul de Tracologie, Dr. George Trohani și Dr. Georgeta Biltz, Dr. Oancea I. Dr. Valeriu Leahu de la Muzeul Național de Istorie al R.S.R. Dr. Marin Nică de la Institutul Socio-uman al Academiei Filiala Craiova, muzeografii Marian Vasilescu Muzeul Romanati, muzeograful Zamfir Floroiu Dr. Aurelia Grosu Prof. Mihai Butoi director, de al Muzeului Județean Olt.

În perioada campaniilor arheologice se organizau și periegheze în Boianu pe văile: Iminogului, Călmătuiului, Sohodolului, Vedea și Dorofeiul, descoperind 35 așezări din diferite perioade istorice.

Patrimoniul muzeului, la 30 de ani de la deschidere

În urma şantierelor arheologice, perieghezelor şi donaţiilor, la 30 de ani de existenţă dinamică dezvoltării Muzeului Câmpiei Boianului se prezintă astfel:

1981 1990 1999 2000 2011
Obiecte muzeale 3000 8000 12752 13000 14500
Suprafață expoziție (m2) 114 160 215 259 562
Suprafață depozite (m2) 24 90 96 110 154
Suprafață birouri (m2) 9

Bunurile muzeale care constituie patrimoniul acestei instituţii, în proporţie de 99% sunt provenite prin donaţii, de la micile obiecte de uz casnic până la utilaje agricole, covoare obiecte de port popular, obiecte de cult, artă plastică arheologie etc.

Dacă am ţine cont de toate obiectele inventariate numărul donatorilor ar fi mare. Pentru aceasta vom face cu ocazia Zilei muzeului, anual o expoziţie a donatorilor care va sta deschisă pentru vizitatori. La vernisajul acestor expoziţii donatorii vor fi răsplătiţi cu diplome de excelenţă emise anual de Muzeul Câmpiei Boianului. Cu aceeaşi ocazie pe un panou se vor afişa toţi donatorii de-a lungul anilor.

Valorificarea științifică a patrimoniului

De-a lungul celor trei decenii, Muzeul Câmpiei Boianului a valorificat științific patrimoniul pe care îl deține, prin expoziții permanente tematice, la sediul muzeului și în afara acestuia, simpozioane, referate științifice, la care am luat parte și ca organizatori; sesiunile naționale de rapoarte arheologice din țară, tipărirea de pliante, cărți etc.

Permanent am fost preocupați pentru extinderea spațiului expoziției de bază, pornind de la 114 m2 în anul 1980 la 404 m2 în anul 2008, 470 m2 în anul 2009 și în 2012 vom ajunge la 600 m2 prin deschiderea unor noi expoziții permanente, legate de viticultură și de utilaje destinate stingerii incendiilor.

Ne-am preocupat să sprijinim editarea a 25 titluri de cărți monografice despre localitatea Drăgănești-Olt și personalitățile Câmpiei Boianului. În acest domeniu avem un plan editorial pentru anul 2012, când vor vedea lumina tiparului alte 6 titluri de cărți, legate de istoria zonei.

Colaboratorii noştri pe această temă sunt: col. Dinu Ştefan, col. Victor Epure, col. Spătaru Vasile, Vieru Gheorghe, Traian Zorzoliu, ing. dr. Cristian Zorzoliu şi Dumitrescu Ilie.

Filiala județeană de Istorie și Retrologie Agrară

La Muzeul Câmpiei Boianului se află sediul Filialei judeţene Olt de Istorie şi Retrologie Agrară, având ca preşedinte pe dl. ing. Niculescu Gheorghe, ca vicepreşedinte prof. Traian Zorzoliu şi ca secretar prof. Vieru Gheorghe.

Membrii filialei noastre au fost prezenţi la cele 22 Sesiuni știinţifice naţionale organizate de fiecare filială. Temele de istoria agriculturii care s-au dezbătut la Conferinţele Naţionale sau la Simpozioanele organizate de fiecare filială au reprezentat locul de întâlnire a celor ce studiază problemele de istorie agrară. Aşa am făcut cunoscute şi publicate în Buletinele Societăţii de Istorie şi Retrologie Agrară teme legate de istoria agrară a Judeţului Olt.

Un capitol aparte l-au reprezentat expoziţiile muzeului în localitatea Drăgăneşti-Olt, marile oraşe din ţară (Cluj, Craiova,Bucureşti, Târgovişte, Slatina etc.) şi din străinătate (Belgia, Olanda, Franţa, Elveţia, Macedonia, Bulgaria şi Republica Moldova, unde s-a înfiinţat o pinacotecă şi o Asociaţie Culturală Nicolae Titulescu).

Pe aceeaşi temă trebuie să subliniem acţiunile desfăşurate în colaborare cu Biblioteca Dumitru Popovici şi Casa de Cultură Ileana Constantinescu din localitate.